RİZE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Salon Tahsis İşlemleri


1.Tahsisi istenilen tarihin uygun olup olmadığının (464) 213 04 26 nolu telefondan öğrenilmesi, 
2. Sözleşme metninin düzenlenip imzalanması, 
3.Sözleşmede belirtilen tahsis saatlerinden talep edilen saatin belirlenerek ücretinin yatırılması, 
4.Talep yazısının/ yada talep dilekçesinin hazırlanarak yukarıdaki belgelerin eklenip İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.


Salon Tahsis Protokolü-2020.doc

SALON TAHSİSİ DİLEKÇESİ.doc

FATURA TALEP FORMU.xlsx