RİZE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Kuruluşun Genel Tanımı :

16.04.2003 tarih ve 4848 sayılı kanunla Kültür ve Turizm Bakanlıkları “Kültür ve Turizm Bakanlığı” olarak yeniden birleştirilmiştir. 29 Nisan 2003 tarih ve 25093 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”la Kültür Müdürlüğü ve Turizm Müdürlüğü birleştirilerek “Kültür ve Turizm Müdürlüğü” olarak yeniden yapılanmıştır.

BİRİMTELEFONFAX
 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

. İdari ve Mali İşler Şubesi
Evrak Servisi

.. Personel İşleri Şubesi

... Turizm İşleri Şubesi

.... Kültür İşleri Şubesi

              ..... 
Kültür ve Turizm Danışma Bürosu


 (0464) 280 17 00

. (0464) 280 17 22 - 280 17 26 - 280 17 25
(0464) 280 17 14  

.. (0464) 280 17 17

... (0464) 280 17 23 - 280 17 18 - 280 17 21

.... (0464) 280 280 17 15 - 280 17 16 - 280 17 19

...... (0464) 213 04 08

(0464) 280 17 41
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
 Müdürlüğü

 (0464) 280 17 00(0464) 280 17 00

Rize Müzesi Müdürlüğü
 
.
Atatürk Evi Müzesi

  (0464) 214 02 35

. (0464) 212 07 27
(0464) 214 02 34


İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

. Muradiye Osman Efendioğlu Halk Kütüphanesi

.. Veliköy Halk Kütüphanesi

... Kültür Merkezi Halk Kütüphanesi

  (0464) 213 03 95

.
(0464) 242 27 88

..
(0464) 247 65 18

... (0464) 280 17 03
(0464) 324 50 35


Çayeli İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

. Madenli Halk Kütüphanesi 

  (0464) 532 50 26

. (0464) 544 64 25
(0464) 532 50 26

Mehmet Akif Ersoy Pazar İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü(0464) 612 10 77

(0464) 612 10 77


Ardeşen İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

(0464) 715 10 89(0464) 715 10 85

Fındıklı İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

(0464) 511 39 12 

Derepazarı İlçe Halk Kütüphanesi 

(0464) 311 30 53(0464) 311 30 53
Güneysu İlçe Halk Kütüphanesi 

(0464) 344 13 47

 
Çamlıhemşin İlçe Halk Kütüphanesi

(0464) 651 74 96

 

Hemşin İlçe Halk Kütüphanesi 

(0464) 641 30 46 

Kalkandere İlçe Halk Kütüphanesi 

(0464) 331 20 45 

İyidere İlçe Halk Kütüphanesi 

(0464) 312 24 60 

İkizdere İlçe Halk Kütüphanesi 

(0464) 416 11 77