RİZE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kemer Köprüler

Rize'de akarsu vadilerini geçip konutlara, yaylalara ve tarım alanlarına ulaşım için çok sayıda köprü inşa edilmiştir. Bölgesel iklimin etkisiyle kısa sürede yıpranan köprüler sık onarım görmüşlerdir. İlk yapım tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Köprülerin tümü, akarsu yatağının iki yanında karşılıklı birer ayak üzerinde yükselen, yuvarlak ya da hafif sivri kemerli bir yay formuna sahiptir. İlkçağlardan itibaren farklı zaman ve mekanlarda farklı toplumlar tarafından kullanılan bu form su taşkınlarından korunmayı sağlamıştır. Tümü dikdörtgen planlıdır ve birçoğu tek ve yuvarlak kemerli iken basık veya hafif sivri olan örnekleri de vardır. Yükseklikleri kuruldukları vadinin derinliğine göre değişmektedir. 2-3 metreden 15-20 metre yüksekliğe kadar ulaşan köprüler bulunmaktadır. Uzunlukları ise vadilerin genişliğine göre 20 m ile 45 m arasında değişir. Köprü ayakları çift ya da tek yönde doğal kayalara oturtulmuş durumdadır. Köprü kemerleri düzgün kesme taştan, ayak ve diğer kısımları moloz taştan oluşur. Korkuluklar tek sıra taş olarak yapılmış olup, bazılarında sonradan eklenen demir korkuluklar vardır. 

 
 • Mikron Köprüsü
 • Ortan Köprüsü
 • Şenyuva Köprüsü
 • Çat Köprüsü
 • Timisvat Köprüsü
 • Yeşiltepe (Kaptanpaşa) Köprüsü
 • Çağlayan Köprüsü
 • Gürgen (Kangeldibi) Köyü Köprüsü
 • Kocaköprü (Dörtgözlü Köprü)
 • Kantarlı Çamlıtepealtı Köprüsü
 • Levent Köprüsü
 • Diktaş Köprüsü
 • Dereköy Köprüsü
 • Suçatı 1 Köprüsü
 • Suçatı 2 Köprüsü
 • Suçatı 3 Köprüsü
 • Uğrak Köyü Köprüsü
 • Köşklü Köprüsü
 • Yalıköy Köprüsü
 • Kızıltoprak Köprüsü
 • Aslandere Köprüsü