RİZE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Parklar

Çamlıhemşin İlçesi sınırları içerisinde yer alan Kaçkar Dağları Milli Park alanına, ilçe merkezinden 16 km’lik bir karayolu ile ulaşılabilir. Batısındaki Fırtına Deresi ve doğusundaki Hemşin Deresi zengin floraya sahiptir. Bu bitki örtüsü karstik (kolay çözülebilen arazi yapısı) flora özelliğinde olup, gerek alt flora gerek üst flora endemik türleri içerir. Türkiye’de orman gülünün 3000 m’ye ulaştığı tek yer burasıdır.Türkiye’de Pleistosen’e (buzul çağı) ait buzul izleriyle beraber aktüel buzlaşmanın birlikte görüldüğü ender yerlerden biri de Kaçkar Dağları’dır. Bu sahada buzullarla birlikte buzul gölleri, buzul vadileri, sirkler ve set gölleri bulunur. Genel olarak granit ve granitik kayaçlardan meydana gelen jeolojik yapı üzerinde Alp orojenezinin (3.Jeolojik Zaman) derin etkileri görülmektedir. Kaçkar Dağları, yayla yaşam kültürü ve sosyal yaşantısına ait bir değer olarak ön plana çıkar. Başta Fırtına Deresi ve Hemşin Deresi olmak üzere bitki ve hayvan çeşitliliğinin yoğunlaştığı bütün vadiler görülmeye değer niteliktedir.

 

  • Kaçkar Dağları Milli Parkı (1)
  • Kaçkar Dağları Milli Parkı (2)
  • Kaçkar Dağları Milli Parkı (3)
  • Kaçkar Dağları Milli Parkı (4)