RİZE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ

Yaşayan İnsan Hazineleri, somut olmayan kültürel mirasın belirli unsurlarının icra edilmesi ve yeniden yaratılması için gerekli olan bilgi ve becerileri yüksek derecede haiz olan kişileri ifade eder. Başlıca amaç kültürel değerlerin icra edilmesi, yeniden canlandırılması konusunda gerekli bilgi ve becerilerin korunmasıdır.

Yaşayan İnsan Hazineleri ölçütleri şunlardır :

•        Ustalığını 10 yıldır icra ediyor olması,

•        Sanatını usta-çırak ilişkisi ile öğrenmiş olması,

•        Bilgi ve becerisini uygulamadaki üstünlüğü,

•        Konusunda ender bulunan bilgiye sahip olması,

•        Kişi veya grubun yaptığı işe kendini adamışlığı,

•        Kişi veya grubun bilgi ve becerilerini geliştirme yeteneği (sanatının toplumla buluşmasını sağlayacak yenilikler içermesi),

•        Kişi veya grubun bilgi ve becerilerini çırağa aktarma becerisi (çırak yetiştirmiş olması).

2015 yılında Yaşayan İnsan Hazineleri listesine Rizeli Şair Osman EFENDİOĞLU eklenmiştir.