RİZE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu

Türkiye Turizm Stratejisi - 2023 kapsamında ülkemiz genelinde turizm potansiyeline sahip olan alanlarda turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve ülkemiz turizmine kazandırılabilmesi amacıyla Bakanlığımızca yürütülen çalışmalardan biri olan Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Programı ile, ülke genelinde fikir ve uygulama aşamasındaki turizm projelerini desteklemek ve ulusal alanda turizmin kalkınma boyutuna dikkat çekmek amaçlanmaktadır.Proje başvuru sürecine ilişkin bilgiye ve 2016 yılında desteklenecek 3. Dönem projelerine ilişkin başvuru formlarına www.gelecekturizmde.com adresinden ulaşılabilmektedir.