RİZE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Artırılması Projesi - TUYUP

Bakanlığımız tarafından hazırlanarak, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında uygulamaya konan “Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Artırılması Projesi - TUYUP” kapsamında, Turizm Sektöründe çalışanlar düzeyinde eldeki kaynak ve olanakların saptanması, geleceğe ilişkin ihtiyaçların tespiti ve bu doğrultuda genel ve işletme bazında planlama yapılabilmesi amacıyla İş Gücü Piyasası Analizi yapılması planlanmıştır. Bakanlığımız Turizm İşletme Belgeli tesislerce cevaplanması beklenen İş Gücü Piyasası Anketine http://tuyup.turizm.gov.tr/Pages/MainPage.aspx adresinden ulaşılabilmektedir.

TUYUP projesi kapsamında yürütülen bir diğer faaliyet ise Bakanlığımız Turizm İşletme Belgeli tesislerde çalışan personelin niteliklerinin artırılmasına yönelik olarak düzenlenecek eğitim faaliyetleridir. Proje kapsamında akredite eğitim kurumları aracılığıyla verilecek söz konusu eğitimlere başvurular, http://tuyup.turizm.gov.tr/Pages/MainPage.aspx adresinde yer alan Eğitim (Kupon) Programı linki kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir.